Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsengroep Oosterbroek


Huisartsengroep Oosterbroek

Europaweg 2 A
9636 HT Zuidbroek
Telefoon: 0598-451491
Spoed: 0598-452900
Fax: 0598-452925

www.hagroo.nl


Home

Huisartsengroep Oosterbroek
Europaweg 2 A
9636 HT Zuidbroek
fax.0598-452925
www.hagroo.nl

Tel. Praktijk Noordbroek: 0598-451491
Tel. Praktijk Zuidbroek: 0598-451271

Spoedlijn: 0598-452900

Openingstijden

8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Woensdagmiddag is praktijk Noordbroek gesloten, vrijdagmiddag praktijk Zuidbroek. Er wordt dan voor elkaar waargenomen.

Telefonische bereikbaarheid

Telefonisch afspraak maken via de assistente graag tussen 8.00 en 10.00 uur. De rest van de dag zijn we bereikbaar voor dringende zaken.

Telefonisch spreekuur huisarts: Wij werken met een terugbelspreekuur, u kunt 's ochtends de praktijk bellen en uw vraag stellen, zonodig zal de huisarts u terugbellen in principe tussen 13.00 en 14.00 uur.

Spreekuur en huisbezoek

Spreekuur: De huisartsen houden dagelijks 's ochtends spreekuur, vaak ook nog in de middag. Op een aantal ochtenden in de week wordt er ook op locatie Noordbroek spreekuur gehouden, in het Gockingaheem. Als u het spreekuur wilt bezoeken, kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken, waarbij u altijd naar de reden van uw komst wordt gevraagd. Voor een gewoon consult wordt 10 minuten gereserveerd. Mocht u meer tijd nodig denken te hebben of meerdere onderwerpen willen bespreken vragen wij u dit te melden bij de assistente. Indien afspraken niet worden afgezegd 1 uur voor de afspraak wordt er wel een consult in rekening gebracht 

Huisbezoek (visite) kunt u ‘s ochtends tot 10.00 uur telefonisch aanvragen. De visites worden afgelegd tussen 11.00 en 12.30 uur. Zolang het enigszins mogelijk is, ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk. Daar zijn immers alle hulpmiddelen aanwezig om u optimaal te onderzoeken en te behandelen.

SPOED

Voor dringende hulp tijdens kantooruren mag u altijd een beroep op ons doen.

Levensbedreigende spoed bel: 112


andere spoed: 0598-452900. U kunt dit spoednummer gebruiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Gebruik dit nummer beslist niet voor afspraken, uitslagen en andere niet- spoedeisende zaken.

Buiten deze tijden dient u voor spoed de Dokters Dienst Groningen te bellen tel: 0900-9229.

Mocht u met een spoedgeval naar de praktijk willen komen, dan toch graag ook even bellen. Wij kunnen ons dan voorbereiden op uw komst.

Herhaalmedicijnen en apotheek

Herhaal medicijnen kunt u verkrijgen door het voor 10.00 uur 's ochtends door te geven. Dit kan op de volgende manieren:

 

Herhaalrecepten inleveren bij de praktijk: Deponeer het etiket van de lege verpakking in de balie bij de praktijk.

 

Herhaalrecepten via de website:

Patiënten van de praktijk Noordbroek via https://noordbroek.praktijkinfo.nl/ 

Patiënten van de praktijk Zuidbroek via https://zuidbroek.praktijkinfo.nl/ 

 

Herhaalrecepten via de mail:

Voor patiënten van de praktijk Noordbroek via; assistentesnoordbroek@ezorg.nl 

Voor de patiënten van de praktijk Zuidbroek via assistenteoosterbroek@ezorg.nl 

Wilt u er, via de mail, altijd voor zorgen dat de volgende informatie is vermeld:

- Naam en geboortedatum patiënt

- Naam medicijn

- Sterkte medicijn

- hoeveelheid

- dosering

- Afhalen steunpunt Noordbroek, laten bezorgen of afhalen apotheek

 

U kunt uw medicijnen de volgende dag ‘s middags na 14.30 uur afhalen bij de apotheek (die bij ons in het pand is gevestigd). Het is ook mogelijk de recepten in de brievenbus in de hal van het Gockingaheem te deponeren, houdt u dan rekening met 1 dag extra verwerkingstijd.

Woont u buiten Zuid- of Noordbroek dan kunt u medicijnen ook ophalen bij de apotheek in uw eigen woonplaats.

Onderzoeken en uitslagen (oa urine,lab)

Voor urine onderzoeken hoeft u geen afspraak bij de arts te maken. U kunt de urine voor 10.00 uur inleveren bij de assistente.

Graag het potje/flesje voorzien van naam en geboortedatum. Bij voorkeur de ochtendurine verzamelen en in de koelkast bewaren. De assistente zal u een formulier laten invullen met vragen over de klachten en of u koorts heeft, diabeet bent ed.


Voor de uitslag van urineonderzoek kunt u tussen 11 en 12 uur bellen

 

Labonderzoeken komen meestal op advies van de huisarts het labformulier zal dan worden meegegeven. Eventueel kunt u onderzoeken aanvragen, deze aanvraag zal dan met u besproken worden.

Wij verwachten dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het opvragen van de uitslagen! U kunt na 2 dagen bellen voor de uitslag.

 

Let op aan onderzoeken en verwijzingen kunnen extra kosten met zich meebrengen. Contrleer dit zo nodig bij uw verzekering

Praktijkverpleegkundigen

Binnen de praktijk werken gespecialiseerde verpleegkundigen voor diabetes, longziekten, geestelijk welzijn en ouderenzorg. U kunt door de huisarts naar hen worden verwezen en via de assistentes een afspraak maken.

Doktersassistente: taken en spreekuur

Als huisartsen hebben wij een aantal taken overgedragen aan de doktersassistentes.

Doktersassistentes zijn medische professionals die onder verantwoordelijkheid van de huisarts een aantal verrichtingen zelfstandig verrichten. Zij zijn hiervoor goed opgeleid en zijn zeer bekwaam. Er zijn afspraken over wanneer de assitente de huisarts erbij vraagt. Uiteraard staat het u vrij aan te geven dat u liever door 1 bepaalde assistente of huisarts geholpen wilt worden.

De assistentes hebben bijna dagelijks een spreekuur. U kunt dan bij hen terecht voor de volgende zaken: oren uitspuiten, injecties, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, maar ook voor het maken van een uitstrijkje en het verwijderen van wratten

Het is goed te weten dat de doktersassistente ook beroepsgeheim heeft.

Avond-, nacht- en weekenddiensten

Buiten de openingsuren van de praktijk wordt de dienst waargenomen door de Dokters Diensten Groningen (DDG). De avond-, nacht - en weekenddiensten zijn uitsluitend bedoeld voor urgente gevallen en lopen van 17.00 tot de volgende dag 8.00 uur, het gehele weekend en de officiële feestdagen. Het telefoonnummer van de DDG is: 0900-9229. Wanneer u spoedeisende hulp buiten kantooruren nodig hebt en het centrale nummer 0900-9229 belt, wordt u allereerst naar uw naam, adres, telefoonnummer en verzekeringsgegevens gevraagd. U wordt dan enige tijd later (afhankelijk van het spoedeisende karakter van uw klacht) teruggebeld om met u te bespreken wat er verder moet gebeuren.