Visie

Visie huisartsenzorg Huisartsengroep Oosterbroek:

 

Wij gaan voor een persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige, goed bereikbare zorg dicht bij de patient van Noord- en Zuidbroek om mee te helpen de levenskwaliteit zo optimaal mogelijk te krijgen.

* Wij streven ernaar dat de patient bekende zorgverleners spreekt of ziet, die ook persoonlijk op de hoogte zijn van het wel en wee. De patiënten van één huisartspraktijk zullen door hun eigen huisartsen worden gezien, of door hun vaste groep ondersteunend personeel.

* De zorg willen wij bieden voor iedereen die in Noord- en of Zuidbroek woont, eventueel ook voor anderen die binnen een kwartier autorijden te bereiken zijn.

* Wij bieden volwaardige reguliere huisartsgeneeskundige zorg, volgens de meest recente huisartsgeneeskundige richtlijnen zoals die van de NHG en de KNMG. Alle medewerkers worden op regelmatige basis (bij) geschoold.

* Wij willen er voor alle fases van het leven zijn. Met name ook in de palliatieve of eindfase van het leven. In deze periode bieden wij intensief contact vaak thuis en in samenwerking met alle denkbare disciplines. Waarbij er ook speciale aandacht is voor de mantelzorgers.

* Wij geloven in samenwerking. Bij onze huisartspraktijk werken de huisartsen samen met de assistentes die ook hun eigen spreekuren verrichten en patiënten telefonisch adviezen kunnen geven. Dit gaat onder verantwoordelijkheid van en in nauw overleg met de betrokken huisartsen. Ook werken wij met verpleegkundigen voor geprotocolleerde zorg voor speciale doelgroepen zoals ouderen, diabetespatiënten, longpatiënten en mensen met psychosociale problemen. De huisartsen werken nauw samen, zijn laagdrempelig met overleg of naar elkaar verwijzen, daar iedereen ook speciale expertise in bepaalde behandelingen/aandoeningen heeft ontwikkeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor inbrengen van spiralen en gynaecologische problemen, voor gehandicapten zorg, voor vaatproblemen en kleine operaties.

* Wij werken onder één dak met de fysiotherapie, thuiszorg, dietist, apotheek, verloskundige en het bloedafname lab. Hierdoor is samenwerking met hen goed mogelijk

* Wij hechten eraan goed bereikbaar te zijn voor de patiënt. De patiënt moet altijd de mogelijkheid hebben binnen 1 werkdag een huisarts te spreken, en binnen 2 werkdagen een huisarts te bezoeken. Hiernaast zijn we bereikbaar via de website onder andere voor de herhaalrecepten.

* In speciale situaties zoals na opname in het ziekenhuis streven we erna altijd contact te hebben met de patiënt of zijn/haar partner. Dit om de zorgbehoefte te kunnen afstemmen, en bijvoorbeeld voor controle op de medicatie.

* Als huisartsen hebben we goede kontakten met alle omliggende ziekenhuizen en reguliere hulpverleners. Wij behandelen waar het kan graag patiënten zelf, maar zijn ook laagdrempelig om te verwijzen en te overleggen waar nodig.

* Wij vragen de patiënten te komen naar het Gezondheidscentrum in Zuidbroek, mocht dit voor de patiënten in Noordbroek niet goed mogelijk zijn dan kan er ook een afspraak worden gemaakt voor onze spreekuren in Noordbroek. Indien het medisch niet goed mogelijk is op het spreekuur te komen, komen we langs bij de patiënt aan huis.

* Wij hechten veel belang aan openheid. Graag vernemen wij als dingen beter kunnen.

* Uw privacy is ons veel waard. Er gaat geen informatie de deur uit zonder uw toestemming. Onderling wordt uw informatie alleen indien het medisch nodig is en dan zo mogelijk geanonimiseerd gebruikt.

* We willen graag als betrouwbaar worden ervaren. Wij willen hierop aangesproken worden.