SPOED

Voor dringende hulp tijdens kantooruren mag u altijd een beroep op ons doen.

Levensbedreigende spoed bel: 112


andere spoed: 0598-452900. U kunt dit spoednummer gebruiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Gebruik dit nummer beslist niet voor afspraken, uitslagen en andere niet- spoedeisende zaken.

Buiten deze tijden dient u voor spoed de Dokters Dienst Groningen te bellen tel: 0900-9229.

Mocht u met een spoedgeval naar de praktijk willen komen, dan toch graag ook even bellen. Wij kunnen ons dan voorbereiden op uw komst.